Intertyres Sp. z o.o.

Gwarancja i reklamacje

                                             KARTA GWARANCYJNA

1. INTER TYRES Sp. z o.o. udziela gwarancji na sprzedawane opony ujęte w karty gwarancyjnej.
2. Udzielona gwarancja obowiązuje przez okres 3 lata od daty wyprodukowania towaru, oznakowanej na boku opony w numerze DOT, lub przez okres 12 miesięcy od daty sprzedaży towaru Nabywcy, potwierdzonej w dowodzie zakupu.
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie obejmuje opon starszych niż 5 lat.
4. Wysokość rzeźby bieżnika mniejsza niż 1,6 mm wyklucza odpowiedzialność z tytułu gwarancji.
5. Gwarancją objęte są wady fizyczne towaru powstałe z przyczyn tkwiących w towarze, a stanowiące w szczególności wady wykonawstwa, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne, o ile ujawnią się one w ciągu terminu określonego w pkt.2.
6. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie reklamowanego wyrobu wraz z Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu.
7. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w punkcie zakupu ogumienia. Dostarczenie produktu do reklamacji jest w gestii Kupującego do siedziby Spółki.
8. Gwarancją nie są objęte wady spowodowane:
- nieprawidłowym przechowywaniem
- zastosowaniem wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem
- nieprawidłowym montażem i demontażem
- eksploatacją niezgodną z zaleceniami zdefiniowanymi na boku opony
- nieprawidłową techniką jazdy
- eksploatacją na niesprawnym technicznie pojeździe
- uszkodzeniem mechanicznym
- zużyciem rzeźby bieżnika
- naturalnym procesem starzenia się gumy
9. Brak numeru serii na oponie wyłącza odpowiedzialność z tytułu gwarancji
10. Opony naprawiane nie podlegają reklamacji
11. Reklamacja winna być rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego produktu
12. W szczególnych przypadkach związanych z koniecznością przeprowadzenia specjalistycznych badań termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.
Sprzedający ma obowiązek poinformowania o tym fakcie reklamującego przed upływem 14 dni od daty przyjęcia reklamacji wyrobu
13. W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji Nabywca ma prawo do wymiany opony na nową, wolną od wad lub zwrotu kosztów zakupu opony, przy czym w przypadku wymiany opony, wymiana może nastąpić po wpłaceniu przez klienta kwoty odpowiadającej procentowemu kosztowi zużycia reklamowanej opony, a w przypadku zwrotu kosztów zakupu opony zwrot nastąpi z potrąceniem procentowego kosztu zużycia reklamowanej opony.
14. Stopień zużycia reklamowanej opony oblicza się poprzez pomiar pozostałej głębokości bieżnika reklamowanej opony i porównanie jej z głębokością bieżnika opony nowej wg wzoru:
   
  100 [ 1 – (aktualna głębokość rzeźby w mm) / (głębokość rzeźby w nowej oponie w mm)] %

15. Wszelkie szkody, niedogodności oraz utracone korzyści z tytułu używania pojazdu w wyniku zasadnej reklamacji nie będą rekompensowane przez Gwaranta.
16. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów Ustawy z 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
17. Podstawowe zasady eksploatacji ogumienia;
- oponę należy eksploatować zgodnie z jej przeznaczeniem
- oponę wraz z obręczą należy wyrównoważyć dynamicznie
- zabrania się przeciążania opony
- zaleca się stosowanie prawidłowego ciśnienia eksploatacji
- zaleca się utrzymywanie prawidłowego stanu technicznego pojazdu
- zaleca się stosowanie prawidłowej techniki jazdy
- zaleca się bieżącą kontrolę stanu ogumienia
18. Dopuszczalne zużycie rzeźby bieżnika wyznaczają progi usytuowane na dnie rzeźby bieżnika na poziomie miejsc oznaczonych symbolem TWI
 

 

 

Z dniem 25 maja 2018r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO lub GDPR (General Data Protection Regulation).
Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Ochrony Danych Osobowych (RODO): Więcej informacji.
Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie. OK, rozumiem