Intertyres Sp. z o.o.

Polityka prywatności

 

W  tym dokumencie znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https:www.intertyres.pl    W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres ; office@intertyres.pl

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne a przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie na jaki wyraziłeś zgodę. Jeśli zdecydujesz nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia. W każdej chwili masz oczywiście prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych.

 


 

I. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 


 

Administratorem danych osobowych Inter Tyres Sp. z o.o. (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: 

Inter Tyres Sp. z o.o.
39-200 Dębica, ul. Mościckiego 13B
NIP 868-180-71-03 
REGON 120078029 
KRS 0000238036

 


 

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

 


 

Dostęp do Twoich danych osobowych posiadają tylko pracownicy Inter Tyres Sp. z o.o., którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych.

 III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

 


 

1.Realizacja zamówienia 

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez zespół Inter Tyres Sp. z o.o.


Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 • e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 • numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

 

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy o podanie:

 

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 • numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

 

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia postanowią Państwo o wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 • numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

 

Wszelkie dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Inter Tyres Sp. z o.o. przez następujące podmioty w podany poniżej zakres:

 

 • imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:
  • Poczta Polska
  • Kurierzy / DPD S.A., RABEN S.A. PEKAES S.A. /

 

Najważniejsze informacje związane z ochroną prywatności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku / RODO /

1.     Zakładając konto użytkownika, składając zamówienie, składając reklamację, odstępując od umowy, czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

2.     Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom
świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

3.     Korzystamy z narz
ędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieramy dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.

4.     Korzystamy z narz
ędzia analitycznego HotJar, które śledzi Twoje zachowania podejmowane w obrębie naszych stron. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Hotjar Limited. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku takich plików cookies, czy nie.

5.     Korzystamy z narz
ędzia analitycznego Optimizely, które śledzi Twoje zachowania podejmowane w obrębie naszych stron. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Optimizely Inc. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku takich plików cookies, czy nie.

6.     Korzystamy z narz
ędzia Google AdWords w celu prowadzenia kampanii remarketingowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google AdWords. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku takich plików cookies, czy nie.

7.     Zapewniamy mo
żliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

8.     Wykorzystujemy pliki cookies w
łasne w celu prawidłowego działania strony, w szczególności obsługi konta użytkownika, procesu składania zamówienia.

 Dane osobowe

 Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest;

 

Inter Tyres Sp. z o.o.

39-200 Dębica, ul. Mościckiego 13B

NIP 868-180-71-03

REGON 120078029

KRS 0000238036

 

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci nast
ępujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

1)    prawo dost
ępu do danych osobowych,

2)    prawo do sprostowania danych osobowych,

3)    prawo do usuni
ęcia danych osobowych,

4)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5)    prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

6)    prawo do przenoszenia danych,

7)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8)    prawo do odwo
łania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady zwi
ązane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

 Podkre
ślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze mo
żesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres office@intertyres.pl Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpiecze
ństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych. Twoje dane mog
ą być

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji